1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є визначення взаємовідносин між інтернет-сервісoм Contour-Express.com (далі "Виконавець") з одного боку і фізичною особою (далі "Клієнт") з іншого на весь період надання Виконавцем послуг Клієнту.
1.2. Реєстрація Клієнтом на сайті Contour-Express.com означає прийняття умов даного Договору і всіх його Додатків.
1.3. Приймаючи даний Договір, Клієнт повністю і безумовно погоджується з усіма пунктами цього Договору, а також з усіма правилами та умовами використання сервісу, додатково розміщеними і при необхідності оновлюваними на сайті Виконавця.

2 . ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1 . Цей Договір набирає чинності з моменту реєстрації Клієнтом на сайті Contour-Express.com та діє протягом усього часу використання Клієнтом послуг Виконавця.
2.2 . На вищевказаний період часу даний Договір, який існує в електронному вигляді, визнається обома сторонами (Виконавцем та Клієнтом) документом, що має юридичну силу і прийнятим обома сторонами.
2.3 . Дострокове припинення дії даного Договору є можливим відповідно до пунктів 4.8 - 4.10 і 5.6 цього Договору.

3 . УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

3.1 . Надання послуг Виконавцем здійснюється лише на основі передоплати наданої послуги.
3.2 . Компанія знімає з себе відповідальність за дії та якість наданих послуг сторонніми службами, залученими у взаємодію Виконавця та Клієнта, таких, як банки та платіжні системи, поштові перевізники та кур'єрські служби, сервіси електронної пошти та інші служби обміну повідомленнями, а також митні органи.
3.3 . Незважаючи на гнучкість Виконавця щодо задоволення потреб кожного окремо взятого Клієнта, надання послуг в загальному випадку надається в тому вигляді, в якому воно є.

3.4.Клієнт, реєструючись в системі на сайті Contour-Express.com, погоджується на отримання розсилки інформаційних листів. Клієнт має можливість відписатись від розсилки, повідомивши нас про небажання отримувати інформаційні листи.

4 . ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1 . Зобов'язується своєчасно і в найкоротші терміни виконувати заявки на надання послуг, а також брати до уваги і дотримуватися побажань та інструкцій Клієнта, які були зазначені при подачі заявки.
4.2 . Зобов'язується при подачі заявки на покупку придбати товар за ціною, заявленою Клієнтом, і попередньо контактувати з ним в разі зміни вартості у бік збільшення. Купівля товару в цьому випадку здійснюється на ім'я Виконавця, виступаючого від імені та за рахунок Клієнта.
4.3 . Зобов'язується використовувати переказані Клієнтом кошти за їх прямим призначенням, тобто на виконання поданої заявки і покриття комісії Компанії, пов'язаної з виконанням даної заявки.
4.4 . Зобов'язується вивести Клієнту залишок на першу його вимогу будь-яким доступним Компанії способом в повному обсязі за вирахуванням накладних витрат на виведення коштів. Під накладними витратами в даному випадку розуміється комісія платіжних систем, утримувана останніми при здійсненні грошового переказу.
4.5 . Зобов'язується виступати на стороні Клієнта та надавати посильну допомогу у вирішенні конфліктів і суперечок Клієнта і третіх сторін, таких, як продавці, поштові перевізники та представники адміністрацій фінансових сервісів, магазинів і аукціонів.
4.6 . Зобов'язується надавати Клієнту інформаційну підтримку про хід виконуваних або вже виконаних заявок.
4.7 . Зобов'язується зберігати конфіденційність особистої інформації Клієнта.
4.8 . Має право в будь-який момент часу запросити у Клієнта документи, що підтверджують його особу, а також документи, що підтверджують законність покупки або здійсненої ним оплати. У разі відмови в наданні вищевказаних документів або фальсифікації наданих документів, Виконавець залишає за собою право на відмову в обслуговуванні Клієнта.
4.9 . Має право на відмову в обслуговуванні як окремо взятої заявки, так і окремо взятого Клієнта без пояснення причин відмови.
4.10 . Має право на розрив цього Договору в односторонньому порядку у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору, викритті його в шахрайських або протизаконних діях, а також на застосування штрафних санкцій щодо порушника для ліквідації шкоди, завданої Виконавцю або третім особам і припинення подібних порушень у майбутньому.

5 . ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1 . Зобов'язується надавати правдиву інформацію щодо своєї особистості, адреси проживання та контакти для зворотного зв'язку.
5.2 . Зобов'язується підтримувати позитивний, достатній для оплати поданих заявок, баланс для уникнення ситуацій затримки виконання заявки Клієнта внаслідок браку коштів або негативного балансу.
5.3 . Зобов'язується при оформленні заявки надавати в повному обсязі всю інформацію, необхідну для коректного виконання заявки: точна назва, модель, колір, розмір, кількість і ціна (максимальна ставка) товару, який необхідно придбати, адресу одержувача, а також докладні інструкції (якщо необхідно) щодо виконання заявки.
5.4 . Зобов'язується в особливих випадках надати правдиву інформацію про засоби і джерела оплати послуг Виконавця, необхідних для підтвердження законності та легальності проведених транзакцій.
5.5 . Має право на безперешкодне скасування поданої ним заявки за умови, що заявка до цього часу ще не прийнята до виконання. У тому випадку, коли заявка вже прийнята до виконання або виконана, всі витрати, пов'язані з відміною вже проведених дій по скасовуваній заявці, лягають на Клієнта.
5.6 . Має право на повну відмову від використання послуг Виконавця в будь-який момент, за умови відсутності поточних невиконаних зобов'язань перед Виконавцем.
5.7 . Має право на вираження скарг, побажань і пропозицій щодо поліпшення сервісу Виконавця. Скарги та побажання будуть прийматися до уваги для підвищення якості в наданні послуг, а раціональні пропозиції при успішному їх впровадженні в роботу Виконавця будуть винагороджуватися.

6 . ДОДАТКОВІ УМОВИ РОБОТИ ВИКОНАВЦЯ

6.1 . Всі заявки на покупку товару при відсутності будь-яких додаткових перешкод будуть виконані протягом доби з моменту їх надходження, виключаючи вихідні дні.
6.2 . Виконавець бере на себе відповідальність за забезпечення цілісності покупок Клієнта з моменту одержання їх на свій склад і до моменту вручення посилки Клієнта поштовому перевізнику. Після відправлення посилки на адресу Клієнта відповідальність за доставку посилки переходить до поштового перевізника.
6.3 . Термін безкоштовного зберігання товарів на складі Виконавця становить 2 місяці з дня отримання покупки на склад. Якщо по закінченні цього терміну Клієнт не забирає свою покупку зі складу і не відповідає на запити Виконавця, то Виконавець залишає за собою право реалізувати таку покупку Клієнта з аукціону. Гроші, виручені з продажу, будуть зараховані на рахунок Виконавця для покриття складських та інших витрат з обробки даної покупки.

7 . ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1 . При заповненні будь-яких форм на сайті Виконавця, що містять персональну інформацію Клієнта, останній зобов'язується надати достовірну інформацію, а при зміні такої інформації - своєчасно внести необхідні поправки в свої реєстраційні та інші персональні дані на сайті Виконавця.
7.2 . Виконавець зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності персональної та будь-якої іншої значимої інформації Клієнта, введеної Клієнтом на сайті Виконавця.

8 . ФОРС-МАЖОР

8.1 . Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення даного договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
8.2 . До таких подій надзвичайного характеру відносяться зокрема і без обмежень: масові заворушення, заборонні дії влади, стихійні лиха, пожежа, катастрофа, глобальні перебої в роботі мережі Інтернет, а також будь-які інші обставини поза розумного контролю сторін даного Договору, що впливають на безпосереднє виконання його умов.

9 . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 . Учасники даного Договору зобов'язані вжити всіх заходів для вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за даним Договором в період його дії, шляхом двосторонніх переговорів та консультацій.
9.2 . У разі неможливості прийти до задовільної згоди обидві сторони зберігають за собою право звернутися за допомогою до відповідних нормативно-правових інстанцій.

ONLINE ЗАМОВЛЕННЯ

Надіслати заявку
Вставте URL Вашого замовлення
ONLINE ЗАМОВЛЕННЯ
Заповніть усі поля
Послуга
URL Вашого замовлення
Контактне ім'я
Електронна пошта
Номер мобільного
Назва товару
Кількість товару
Вартість / Максимальна ставка
Виберiть валюту
Примітки / Додаткова інформація
Номер складу Нової Пошти
Місто
Доставка

Виберіть необхідний товар з інтернет-магазину, скопіюйте посилання і вставте сюди

  • apple.jpg
  • gucci.jpg
  • hp.jpg
  • lakosta.jpg
  • nike.jpg
  • prada.jpg
доставка от Contour Express